Čarodějnický Rej u K 500 v Žatci

Autor: Karel Fiala <fiala(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 04. 2006

Městské Divadlo Žatec, Základní umělecká škola Žatec, Vojenský Útvar 1824, Junák Žatec a Dům dětí a mládeže pořádají společně Čarodejnický rej, který se uskuteční v neděli 30. Dubna.

 K o m p l e t n í    p r o g r a m :  

                   od 18:00 hod.

RADNICE:

Přivítání všech lepých děv a bab

Zahájení - Orchestr Lučan a Čarodějničky mažoretky

a mažoretky ZUŠ 

                                  od 18:15 hod.

ODCHOD PRŮVODU

Čarodějnic od radnice za doprovodu orchestru ZUŠ ke K 500 

                            od 19:00 hod. 

K 500

Vyhodnocení “ MISS ČARODĚJNICE 2006”

Rej čarodějnic, soutěže pro děti, projížďky na koních pro děti

Zapálení hranice – poprava, upálení čarodějnice

Katovská pořádková služba, skákací hrad (na vlastní nebezpečí)

Hudba - LOCHNESS, ATLANTIS + LO3

Občerstvení zajištěno

 

PREZENTACE:

Aikido Žatec, Dobrovolní hasiči, Záchranáři Žatec, Junák Žatec

 

MODERUJE :  RADKA MAŠKOVÁ 

 

V S T U P N É   Z D A R M A