Dočesná 2009-poděkování a fotogalerie

Autor: Martin Veselý <(at)>, Téma: Dočesná, Vydáno dne: 03. 10. 2009

Rád bych využil příležitosti k srdečnému a upřímnému poděkování všem lidem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu letošních slavností chmele 52. Žatecké Dočesné 2009. Počasí nebylo zrovna ideální, ale i přesto na slavnosti dorazily tisíce návštěvníků, kteří si mohli vybrat ze široké nabídky kulturního programu a ochutnat více než 60 druhů pivních značek a dle ohlasu zařadili letošní ročník k nejúspěšnějším v novodobé historii.

V první řadě je třeba poděkovat všem sponzorům a oficiálním partnerům akce za jejich nemalé finanční příspěvky, bez kterých by se i sebelepší nápad nedal zrealizovat. Jedná se o tyto firmy a společnosti:

AAA Auto, Aqua Metal Žatec, Arix a.s. Žatec, Auto Kopta, Autoškola Janouš, Avon, Bohemia Top Hop Company, , Concrete Libočany, Coca Cola, Skupina ČEZ, Czech Tourism, Divadlo Žatec, Dřevomateriály Ivana Krejcarová, Ed Hardy, Ekostavby Louny, Elektro Jarolímek, Emil Bureš – Hopservis, Foto Svoboda, Hanuš elektrocentrum, Hanzl elektromontáže s.r.o., HBC Reality, HP Interiér, HP Pelzer Group, Chmelařské družstvo, Chmelařský institut s.r.o., Instalant, Kamo komunikace Žatec, Klemo Žatec, Knauf, Komerční banka, Koito Czech s.r.o., Likor CZ s.r.o. Marius Pedersen Group, Metal Quatro Vysoká pec, Město Žatec, Novostavby Žatec, Pojišťovna Kooperativa a.s., O2 telefonica, První Žatecká, P.S.P. Instalatérství, Philip Moris, Prefa Žatec, Rekos Žatec, Rosana, RWE Group, Secom Milfait, Severočeské doly a.s. Chomutov, Silnice Group Žatec, Stavebniny VHV Žatec, Stop Shop, Svaz pěstitelů chmele České republiky, Tenza s.r.o., Uhelné sklady Coufal & Floriánová, Ústecký kraj, Zahradnictví Cinke Žatec, Zelená drogerie a barvy laky Lindner, ZZN Rakovník a.s., Žatec Hop Company, Žatecká teplárenská a.s.

Velké poděkování patří společnostem a jednotlivcům, kteří pomohli s vlastním uskutečněním slavností, především Městské policii Žatec pod vedením pana Jiřího Štorka za dozor a organizaci dopravy, technickým službám Žatec jmenovitě p. Bukovské za úklid města a poskytnutí nákladní dopravy s řidičem p. Wolfem, firmě Likor CZ za úklid, odvoz a rozmístění nádob na odpadky, všem zaměstnancům Městského Divadla v Žatci za organizaci a přípravu celé akce, technikům a zvukařům, záchranářům Žatec a Sboru dobrovolných hasičů Žatec za zajištění první pomoci a bezpečnosti návštěvníků. Poděkování si zaslouží také všichni účinkující a bezpečnostní agentura SBS Unit a samotní návštěvníci, kteří se i v tak početném davu a nepříznivém počasí chovali ve většině jako lidé vyspělé a kulturní společnosti.

Zásluhu na hladkém průběhu slavností mají všichni externí pořadatelé, brigádníci a asistenti Městského divadla v Žatci, jejichž výkon a nasazení bylo mnohdy obdivuhodné.

Náš dík patří také těm, kteří měli nelehkou práci s kontrolou a zajištěním odběrných míst elektrické energie a rozmístění všech rozvaděčů. panu Hanzalovi a Vodňanskému a všem zaměstnancům firmy Hanzal, kteří se podíleli na přípravě Dočesné.

Martin Veselý

ředitel městského divadla