Poděkování za uskutečnění Dočesné 2010

Autor: Martin Veselý <(at)>, Téma: Dočesná, Vydáno dne: 17. 09. 2010

Rád bych využil příležitosti k srdečnému a upřímnému poděkování všem lidem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu letošních slavností chmele 53. Žatecké Dočesné 2010.

Počasí, které v posledních dnech nebylo zdaleka letní, se na Dočesnou vydařilo a tak na slavnosti dorazily tisíce návštěvníků. Ti si mohli vybrat ze široké nabídky kulturního programu a ochutnat více než 60 druhů pivních značek a dle ohlasu zařadili letošní ročník k nejúspěšnějším v novodobé historii.

V první řadě je třeba poděkovat všem sponzorům a oficiálním partnerům akce za jejich nemalé finanční příspěvky, bez kterých by se i sebelepší nápad nedal zrealizovat. Jedná se o tyto firmy a společnosti:

Agroslužby Teplice, Agro ZZN Rakovník a.s., Arix a.s. Žatec, Auto Kopta, Autoškola Janouš, Concrete Libočany, Coca Cola, Skupina ČEZ, Divadlo Žatec, Daga servis Petr Frýdecký, Deníky Bohemia, Dongres O2 prodejna, Dřevomateriály Ivana Krejcarová, Ekostavby Louny, Elima elektro, Hanzl elektromontáže s.r.o., HP Pelzer Group, Chmelařské družstvo, Chmelařský institut s.r.o, IPS Alpha Technology Europe s.r.o., Kamo komunikace Žatec, KlemoBezděkov, Komerční banka, Koito Czech s.r.o., Marius Pedersen Group, Lindner drogerie, společnost M2 Sors, Metal Quatro Vysoká pec, Město Žatec, Moderní technologie, Novostavby Žatec,Pivovar Heineken, Pivovar Krušovice, Pojišťovna Kooperativa a.s., P.S.P. Instalatérství, Prefa Žatec, První krušnohorská realitní společnost, Rádio Blaník, Rekos Žatec, Re/Max Žatec, Rosana, společnost RWE Group, Secom Milfait, Severočeské doly a.s. Chomutov, Severočeské vodovody a kanalizace, Silnice Group Žatec, Slot Group a.s. p. Mikulčík, Stavebniny VHV Žatec, Stanice technické kontroly Žatec, Svaz pěstitelů chmele České republiky, Severočeská vodárenská společnost Teplice, společnost SOS Most, společnost Šilhánek a syn a.s., Tenza s.r.o., Tesco, společnost TOI TOI, Top Hop Company, TV OK Plus, Uhelné sklady Coufal & Floriánová, Ústecký kraj, Zahradnictví Cinke Žatec, Žatec Hop Company, Žatecký týdeník.

Velké poděkování patří společnostem a jednotlivcům, kteří pomohli s vlastním uskutečněním slavností, především Městské policii Žatec pod vedením pana Jiřího Štorka za dozor a organizaci dopravy, technickým službám Žatec jmenovitě p. Bukovské za úklid města a poskytnutí nákladní dopravy s řidičem, firmě Marius Pedersen za úklid, odvoz a rozmístění nádob na odpadky, všem zaměstnancům Městského Divadla v Žatci za organizaci a přípravu celé akce, technikům a zvukařům, Záchranářům Žatec a Sboru dobrovolných hasičů Žatec za zajištění první pomoci a bezpečnosti návštěvníků. Poděkování si zaslouží také všichni účinkující a bezpečnostní agentura SBS Unit a samotní návštěvníci, kteří se i v tak početném davu chovali ve většině jako lidé vyspělé a kulturní společnosti.

Zásluhu na hladkém průběhu slavností mají všichni externí pořadatelé, brigádníci a asistenti Městského divadla v Žatci, jejichž výkon a nasazení bylo mnohdy obdivuhodné.

Náš dík patří zaměstnancům společnosti Hanzl elektromontáže, kteří měli nelehkou práci s kontrolou a zajištěním odběrných míst elektrické energie a rozmístění všech elektrických rozvaděčů.

Martin Veselý

ředitel městského divadla