KR@MPUS SHOW 2016 - další informace

Autor: Karel Fiala <fiala(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 12. 2016

Prosím pročtě te si další informace k akci !!!

KR@MPUS SHOW 2016

 

15:00 zahájení moderátorem a reprodukovaná hudba

15:15 vystoupení skupiny Carpatia Castle

16:30 rozsvěcení stromečku a výzdoby města se starostkou a senátorkou p. Hamousovou

16:35 začátek průvodu Krampusů

 

Organizátoři se rozhodli, pro velký zájem veřejnosti, změnit a prodloužit trať pochodu Kr@mpusů na nám. Svobody v Žatci. Po obvodu náměstí Svobody na komunikaci bude pomocí plotů vytyčena trasa průvodu v celkové délce více jak 400 m.  Do vnitřní zóny je umožněn vstup vytyčeným koridorem po zakoupení placky s logem čerti Žatec. Tento prostor je omezen počtem těchto placek a množství osob v této zóně zaručuje výhled všem divákům. Prodej upomínkových placek je v den konání akce na nám. Svobody v označeném stánku ne levé straně u prodejny látek. Předem se dají upomínkové placky zakoupit v pokladně divadla a po celý advent na náměstí ve stanu zvukařů. Bez této viditelně umístěné placky nebudete vpuštěny do vnitřní zóny na nám. Svobody.

Na pódiu budou akci komentovat moderátoři a po celou dobu akce budou v provozu stánky s občerstvením i prodej vánočních a upomínkových předmětů. Pro návštěvníky budou také k dispozici veřejné toalety za radnicí a mobilní TOI TOI WC v celém areálu.  Veškeré informace včetně programu jsou k dispozici na webových stránkách www.divadlozatec.cz. a na facebookovém profilu, kde je možné najít situační plánek, i zajištění celkové dopravní situace v centru města během akce. Pořadatelé žádají všechny návštěvníky, aby respektovali všechny pokyny pro klidný průběh akce. O zajištění pořádku se bude starat pořadatelská služba (zelené vesty), bezpečnostní agentura, strážníci Městské policie i Policie ČR. Vjezd automobilů do centra Žatce bude zastaven v 09:00 hodin a znovu povolen po skončení akce ve 20:30.

 

Dopravní pokyny

DŮLEŽITÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:

V neděli 4. 12. 2016 od 09:00 platí zákaz vjezdu do centra na nám. Svobody v Žatci u komerční banky.

Mezi 12:00 - 20:30 hod. bude vjezd do okrajového centra Žatce možný pouze na základě prokázání trvalého bydliště v areálu akce občanským průkazem.

Pro občany centra města v Žatci:

Omezte prosím v uvedené dny a hodiny výjezd z města a návrat do Žatce na ty nejnutnější případy!!!

Obyvatelé centra města, kteří přijedou po 12. hodině, mohou svůj vůz zaparkovat na parkovištích v okolí náměstí Svobody a v ulicích Dvořákova, Horova a na náměstích Chelčického, Žižkovo. Zaparkovaná vozidla musí umožnit bezpečný průjezd vozidel IZS (hasiči, záchranka, policie).

Ke vjezdu a výjezdu lze použít komunikaci Oblouková, která bude v tento čas (09:00 – 20:30) obousměrná. Prosíme o respektování výše uvedených pokynů a opatření.

Volný vjezd do centra Žatce bude možný po 20:30 hodině.

 

Od pondělí 28. 11. 2016 od 12:00 – 18:00 až do soboty 5. 12. 2015 platí zákazy omezující parkování a stání na nám. Svobody. Sledujete dopravní značení.

V neděli 4. 12. od ranních hodin platí zákazy parkování na celé ploše nám. Svobody, které se pro dopravu uzavře ve 09:00 hodin.

Parkování návštěvníků akce je možné pouze na vyhrazených parkovacích místech mimo uzavřené centrum města.

V případě parkovaní vozu v rozporu s dopravními předpisy hrozí odtažení vozu odtahovou službou

 

DOPRAVNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ

Vypravit se na akci s dostatečným časovým předstihem.

Dodržovat dopravní značení a dopravní opatření.

Parkovat pouze na vyhrazených místech.

Dodržovat pravidla bezpečnosti silničního provozu.

Řídit se pokyny pořadatelské služby, bezpečnostní agentury, Městské policie a policie ČR.

Žádáme občany Žatce a návštěvníky Kr@mpus show o spolupráci s organizátory akce a o pochopení a respektování výše uvedených opatření, pokynů a doporučení.

 

Věříme, že Vaše ukázněné a vstřícné chování zajistí spolu se všemi opatřeními ze strany organizátorů hladký a zejména bezpečný průběh celé akce.

 

Důležité informace pro návštěvníky - návštěvní řád

 

Ohleduplným a ukázněným chováním významně přispějete k hladkému a zejména bezpečnému průběhu akce. Využijte nabízených služeb. Dodržujte návštěvní řád!!!

 

1. POŘÁDEK VE MĚSTĚ A ORGANIZACI AKCE BUDOU ZAJIŠŤOVAT:

Pořadatelé a zástupci pořadatele z řad dobrovolníků (zelené reflexní vesty)

Bezpečnostní agentura SBS Unit (černé stejnokroje)

Policie ČR, obvodní oddělení Žatec

Městská Policie Žatec

Sbor dobrovolných hasičů Žatec

Dobrovolní záchranáři Žatec

 

2. PRO NÁVŠTĚVNÍKY AKCE JSOU K DISPOZICI:

Zábranami vymezená trasa průvodu.

Velká stage na náměstí Svobody.

Veřejné toalety a mobilní TOI TOI WC

Stánkové občerstvení

Občerstvení v místních restauracích

Stánkový prodej vánočních a upomínkových předmětů Kr@mpus Žatec

 

3. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Prosíme návštěvníky, aby dbali na dodržování níže uvedených bezpečnostních a hygienických pravidel.

V případě dotazů se obracet na označené zástupce pořadatele.

Pohybovat se pouze po určených komunikacích a ve vymezených prostorách kolem zábran.

Nepřelézat zábrany – nevstupovat do cesty vystupujícím!!!

Z důvodu zajištění lepšího výhledu nevyhledávat nebezpečná, vyvýšená místa, či místa, kdy může být poničen městský, nebo soukromý majetek.

Nepoužívat pyrotechnické pomůcky – házení bouchacích kuliček či dělobuchů.

Chovat se šetrně a ohleduplně k městskému mobiliáři (lavičky), k městské výsadbě v centru města (stromy a květinové záhony).

Pro osobní potřebu využívat výhradně veřejné toalety a toalety v restauračních zařízeních.

Udržovat pořádek ve městě – odpadky vhazovat do nádob na odpadky.

Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům – zejména zajistit bezpečnost malých dětí.

Chovat se ohleduplně k vystupujícím, zejména v souvislosti s pořízením společné fotografie.

Nevstupovat do vymezených prostor pro vystupující před zahájením i po skončení průvodu.

V případě potřeby umožnit průjezd vozidel IZS (hasiči, záchranka, policie).