ADVENT V ŽATCI - DŮLEŽITÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Autor: Karel Fiala <fiala(at)centrum.cz>, Téma: Hudební scéna, Vydáno dne: 27. 11. 2017

Upozorňujeme vlastníky motorových vozidel a osoby bydlící a žijící v centru města na skutečnost, že v rámci akce „KR@MPUS SHOW“ konané dne 3. 12. 2017 budou uplatněna určitá dopravní opatření a omezení:

DŮLEŽITÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

 

Upozorňujeme vlastníky motorových vozidel a osoby bydlící a žijící v centru města na skutečnost, že v rámci akce „KR@MPUS SHOW“ konané dne 3. 12. 2017 budou uplatněna určitá dopravní opatření a omezení:

 

Dne 3. 12. 2017 v době od 09:00 do 20:30 hod. platí úplný ZÁKAZ VJEZDU do centra města (Náměstí Svobody - UZAVŘENÁ ZÓNA) od Kruhového náměstí u Komerční banky s těmito výjimkami:

 

-          Do přilehlých prostor a ulic v okolí UZAVŘENÉ ZÓNY   a tzv. „OBJÍZDNÉ TRASY“ (viz. níže)  bude vjezd POVOLEN POUZE na základě předložení dokladu o trvalém bydlišti v této zóně

-          „OBJÍZDNÁ TRASA“ – ulice OBLOUKOVÁ, Hošťálkovo nám., jednosměrně s výjezdem Kněžskou branou

-          PARKOVÁNÍ OBYVATEL JE POVOLENO pouze na vyhrazených parkovištích a v ulicích: Dvořákova, Dlouhá a Horova a na náměstích: Chelčického a Žižkovo.

Zaparkovaná vozidla musí umožnit bezpečný průjezd vozidel IZS (hasiči, záchranka)

 

ODŮVODNĚNÍ:

Vjezd a parkování na náměstí Svobody (UZAVŘENÁ ZÓNA) bude omezen z důvodu příprav a realizace akce KR@MPUS SHOW 2017, na komunikaci bude umístěno oplocení znemožňující průjezd vozidel.

 

DOPORUČENÍ :

-          PARKUJTE POUZE NA VYHRAZENÝCH MÍSTECH

-          DODRŽUJTE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A OPATŘENÍ

-          DODRŽUJTE PRAVIDLA BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU

 

POZOR :

V případě parkování vozidel v rozporu s dopravními předpisy hrozí odtažení vozu odtahovou službou.

   

Žádáme občany a návštěvníky KR@MPUS SHOW ŽATEC 2017 o spolupráci s organizátory akce a o pochopení a respektování výše uvedených dopravních opatření, pokynů a doporučení.

Prosíme obyvatele této části města, aby v čase od 09:00 do 20:30 hodin omezili výjezd z města a návrat do centra Žatce jen na nejnutnější případy.


Věříme, že Vaše ukázněné a vstřícné chování zajistí spolu se všemi opatřeními ze strany organizátorů hladký a zejména bezpečný průběh celé akce.

 

15:00 zahájení moderátorem a reprodukovaná hudba

15:00 vystoupení skupiny Carpatia Castle

16:10 rozsvěcení stromečku a výzdoby města se starostkou a senátorkou p. Hamousovou

16:15 začátek průvodu Kr@mpusů

 

 

                                                                                                                   Děkujeme za pochopení

                                                                                                          Městské divadlo Žatec