SOUTĚŽ O DÁRKOVÉ KOŠE „SVÍČKY YANKEE CANDLE“

Autor: Karel Fiala <fiala(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 11. 2017

NÁVŠTĚVNÍCI ADVENTU V ŽATCI 2017 SE MOHOU ZÚČASTNIT SOUTĚŽE O CELKEM 5 HODNOTNÝCH CEN OD SPOLEČNOSTI YANKEE CANDLE V PODOBĚ DÁRKOVÝCH KOŠŮ S VONNÝMI SVÍCEMI A JEJICH DALŠÍMI VÝROBKY . STAČÍ JEN SPRÁVNĚ „ZODPOVĚDĚT“ TŘI SOUTĚŽNÍ OTÁZKY A MOHOU BÝT ZAŘAZENI DO SLOSOVÁNÍ (podrobnosti níže v pravidlech)

SOUTĚŽ O DÁRKOVÉ KOŠE

„SVÍČKY YANKEE CANDLE“

 

SOUTĚŽ PROBÍHÁ   

        Od 2.12.2017(17:00 hodin-zahájení) do 5.12.2017 (18:00 hodin-ukončení)

         LOSOVÁNÍ  VÝHERCŮ PROBĚHNE dne 6.12. od 18:00 hodin *

 (PÓDIUM NA NÁM.SVOBODY- PO PROGRAMU DĚTI SVÉMU MĚSTU)

SOUTĚŽTE A VYHRAJTE HODNOTNÉ CENY                

ZAKŘÍŽKUJTE SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍCH FORMULÁŘÍCH A VYPLŇTE POVINNÉ ÚDAJE - VLOŽTE DO SOUTĚŽNÍ SCHRÁNKY – ZÚČASTNĚTE SE SLOSOVÁNÍ

 

SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘE MŮŽETE ZÍSKAT NA TĚCHTO MÍSTECH :

-          pokladně Městského divadla ŽATEC

( provozní doba pokladny  Po-Pá 14:00 – 17:00 a vždy 1 hod před každým představením)

-          Turistickém informačním centru MÚ ŽATEC (4.12.od 8:00 do 17:00 h. a 5.12.od 8:00 do 15:30 h)

-           U pódia  na Nám. Svobody – stánek ZVUKAŘE( v době probíhajícího programu)

 

SOUTĚŽNÍ SCHRÁNKA je umístěna v ohrazeném prostoru „BETLÉMA“ u VÁNOČNÍHO STROMU

( za plůtkem z pohledu od ul. OBRÁNCŮ MÍRU)

 

 

WWW.YANKEESVICKY.CZ

 

 

 

                    *     Čas je orientační a může dojít k časovému posunu. Změna programu vyhrazena.

 

 

 

PRAVIDLA  SOUTĚŽE :

  

Pořadatelem soutěže je Městské divadlo Žatec  p.o., Dvořákova 27,  438 01 Žatec  ; IČ: 70201111

Účast v soutěži není věkově omezena. Ze soutěže jsou vyloučení zaměstnanci pořadatele.

 -  Do slosování budou zařazeny pouze ty soutěžní  FORMULÁŘE obsahující všechny správně zodpovězené soutěžní otázky

    (systém zakřížkování správných odpovědí)  a pouze ty soutěžní FORMULÁŘE  vhozené v určeném období do soutěžní SCHRÁNKY

 -  Do slosování  budou zařazeny a přihlášeny  pouze ty soutěžní FORMULÁŘE, které budou obsahovat  kontaktní údaje soutěžícího.

    Zde platí pravidlo, že ze soutěže budou vyřazeny FORMULÁŘE se stejnými osobními údaji ( tzn. každý účastník soutěže může vyplnit a            

     vhodit pouze jeden soutěžní FORMULÁŘ.)

 -  Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména   jako výherce . Data získaná od účastníka,

    vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb.

    o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány

    třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů

    vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

 -  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné

     rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele.

 -  Soutěž probíhá v období od 2.12.2017(od 17:00 hodin ) do 5.12.2017 ( do 18:00 hodin )

    (účastníci soutěže budou průběžně vkládat vyplněné soutěžní formulář do soutěžní schránky)

 -  Losování proběhne dne 6.12. v 18:00-18:10 hodin– po programu Děti svému Městu (pódium na nám.Svobody)

 -  SOUTĚŽNÍ SCHRÁNKA   JE UMÍSTĚNA U VÁNOČNÍHO STROMU (za plůtkem z pohledu od ulice Obránců míru)