Čarodějnický rej 2018 v LETNÍM KINĚ ŽATEC

Autor: Karel Fiala <fiala(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 04. 2018

Informace o programu další akce v regionu. .... Více v článku.

Datum: 30.4. 2018

Název: Čarodějnický rej 2018

Místo: Letní kino ( Vrchlického ul.)  a nám.Svobody, Žatec

Pořadatele:

Městské divadlo Žatec, DDM Žatec, Jitřenka Žatec,  ZuŠ Žatec,   Záchranáři  Žatec, Dobrovolní Hasiči Žatec, MP Žatec, ZŠ Komenského alej,   ZŠ a MŠ Dvořákova Žatec, MŠ Alergo,  Správa Tech. služeb Žatec. 

 

Program:

16:30        Přivítání všech lepých děv a bab     ......nám. Svobody před radnicí

 

16:50        Zahájení, hudební produkce skupiny SORTIMENT        ...........jeviště letního kina

 

16:50        Zahájení provozu pracovišť  .............horní část v areálu Letního kina

                 Junák, Lukostřelci, Aikido, Karate Do Sakura, Loutkoherci Jitřenka, DDM

                 Dobrovolní hasiči,  Záchranáři Žatec .....ul. Vrchlického u školní jídelny

          

17:00        Zahájení, mažoretky ZUŠ a MŠ Alergo        .....nám. Svobody před radnicí

17:10        Průvod čarodějnic z nám. Svobody do letního kina    ......nám. Svobody před radnicí

                 ( Průvod půjde pouze v jednom jízdním pruhu, dbejte prosím pokynů pořadatelů.)

                 (Cesta povede přes ul. Obránců míru, Nám. Prokopa Malého do ulice Jaroslava Vrchlického)

 

17:20        Uvítání průvodu v letním kině         .........před jevištěm letního kina

17:25        Tanec a volba “Miss Čarodějnice 2018”    .........před jevištěm letního kina

17:35        Zahájení soutěží a prezentací          .........areál letního kina

17:35        Opékání špekáčků s Domem dětí a mládeže          .......ohniště v areálu letního kina

17:40        Vystoupení - Karate Do Sakura              .........před jevištěm letního kina

17:50        Vystoupení - Aikido      .........před jevištěm letního kina

18:00        Prezentace Junák, Loutkoherci Jitřenka, ZuŠ, Dobrovolní hasiči, Záchranáři  Žatec    

                                                                                                                            ..........jeviště letního kina

18:20        Pozvání návštěvníků k zapálení ohně     

18:30        Zapálení vatry   ........trávník u jídelny ZŠ.

 

18:40        Volná zábava se skupinou SORTIMENT ..........jeviště Letního kina

19:00        Vystoupení - JAKUB MACHULDA             ..........jeviště Letního kina

19:10        Večerní loutková pohádka  “ODVÁŽNÝ JEŽEK” ...... Loutkové divadlo Jitřenka, (ul. Obránců míru)

19:15        Vystoupení - MICHAL DAVID REVIVAL ..........jeviště Letního kina

20:05        Vystoupení - JAKUB MACHULDA             ..........jeviště Letního kina

20:20       Volná zábava se skupinou SORTIMENT  ..........jeviště Letního kina

22:00        Ukončení akce

 

Moderují: MILAN HOŘEJŠÍ   a RADKA MAŠKOVÁ