UPOZORNĚNÍ

Autor: Karel Fiala <fiala(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 07. 2020

Dočasné zrušení online prodeje a nový přístřešek .... Více v článku

Vážení a milí návštěvníci letního kina v Žatci,
Věnujte prosím pozornost několika drobným úpravám týkajících se provozu letního kina v této sezóně.
Před zahájením letošní sezóny a filmových projekcí byla pro návštěvníky letního kina spuštěna nová služba a sice on-line nákup vstupenek z domova. Po vyhodnocení provozu této služby během měsíců května a června, bylo zjištěno, že veřejnost o on-line nákup vstupenek z domova neprojevila zájem, tudíž od července již nebude možnost zakoupit vstupenku on-line na filmové projekce v letním kině. Tato služba (nákup on-line vstupenek) zůstává zachována pro všechny ostatní programy digitálního kina, divadla a další hromadné akce, například Open air opera Carmen. Možnost platby platební kartou na místě zůstává zachována. V průběhu května a června byl v letním kině vybudován demontovatelný přístřešek před promítací kabinou, který bude sloužit v době hromadných akcí pro zvukaře a osvětlovače.
Mimo tyto akce mají návštěvníci možnost při filmových projekcích toto zastřešení využít při nepřízni počasí. Pod tímto přístřeškem jsou umístěny lavičky s kapacitou 30 osob.
Děkujeme za pozornost, kterou jste věnovali tomuto oznámení a těšíme se na setkávání s Vámi nejen v letním kině.