Vánoční koncert:J.J.Ryba-Česká mše vánoční "Hej, Mistře!"

originál verze
100 min
Vánoční koncert: J. J. Ryba - Česká mše vánoční "Hej, Mistře!" a nejkrásnější světové melodie
ON-LINE PŘEDPRODEJ. Účinkuje: Symfonický orchestr Teplice, sólisté předních divadel a Smíšený pěvecký sbor Teplice . Sólisté: Eva Boháčková (soprán), Barbora de Nunes-Cambraia (mezzosoprán), Pavel Machát (tenor), Martin Matoušek (bas), sbormistr: Roman Pallas . Dirigent: Jiří Knotte . Tradiční vánoční koncert pětadvacetičlenného orchestru, velkého padesátičlenného smíšeného pěveckého sboru a sólistů, zpívajících na scénách Národního divadla Praha a Svč. divadla opery Ústí n. Labem, již po 14. v žateckém divadle. Před nejznámější a nejslavnější Českou vánoční mší "Hej, Mistře!" od J.J.Ryby zazní nejznámější klasické skladby, ale uslyšíme i muzikálové a filmové melodie. Přislíben je Štraussův Radeckého pochod a jistě bude na závěr koncertu opět uvedena krásná vánoční píseň "Narodil se Kristus Pán" ve spontánním podání všech účinkujících sólistů, orchestru a pěveckého sboru. A to vše pod taktovkou vynikajícího dirigenta Jiřího Knotte, který si svou neformálností a přívětivostí získal přízeň a srdce Žatečanů. Před začátkem koncertu bude spuštěna historická opona od akad. malíře Oskara Brázdy, který žil a působil na nedalekém zámku Líčkov u Žatce. Vstupné: 300,- Kč do 24.11. / od 25.11.: 350,-Kč. . Informace a předprodej: tel. 415 710 519 .

Vstupenky